La nova realitat ja és aquí i el sector dels recursos assistencials estem preparats.

Preparats per atendre les persones grans i amb dependència com es mereixen

Preparats per tenir cura de la salut de les persones grans.

El sector en xifres


Veure i descarregar infografies en PDF

Serveis asistencials d'atenció a la gent gran amb dependpència a Catalunya
Sector Residencial a Catalunya
ACRA en xifres
Els nostres serveis
Què és una Residència?

Testimonials


Recursos per a les famílies


Video Normes de Salut i Seguretat

Mesures de salut i seguretat a les sortides familiars

Vídeo informatiu amb recomanacions per a les famílies per tal que sàpiguen com han d’actuar quan comparteixin un temps d’esbarjo fora del centre amb el resident, per prevenir el contagi de la COVID-19.

Declaració responsable

Models de declaració responsable

Recordeu demanar al vostre centre residencial de referència els models de declaració responsable abans de fer una visita o prèviament a realitzar una sortida de curta durada o de més d’un dia amb el vostre familiar.-19.

Declaració responsable

Webinars a familiars de residències

Considerem que els familiars han de conèixer la gestió que s’ha fet als centres, així com la naturalesa de la COVID-19 en la gent gran. Per això oferim el webinar “Com afecta la COVID-19 a la gent gran?” amb la participació del Dr. Toni Andreu, director d’estratègia d’ACRA. Aquests webinars estan reservats als familiars de les residències associades a ACRA.

ACRA